วิดีโอเกี่ยวกับประวัติวัดและหลวงพ่อมาลัย
สมเด็จพระเทพทรงรับมอบพระบูชากับหลวงพ่อมาลัย
ประวัติตะกรุดตี๋ใหญ่
เพลงวัด
01
อวยพรหลวงพ่อ (ไวพจน์ เพชรสุพรรณ)
02
วัดบางหญ้าแพรกรวมใจ
03
หลวงพ่อมาลัยให้พร
04
บารมีหลวงพ่อ
05
ปิดทองหลวงปู่ใหญ่
06
แหล่ตำนานวัดบางหญ้าแพรก
07
พระธรรมนำใจ
08
ธรรมในใจ
09
ใต้ฟ้ามีธรรม